BIR Bedrift AS

BIR bedrift er et heleid datterselskap som ble etablert i 1998. Bedriften er eid av BIR bedrift as. Datterselskapet har gitt jobb til mer enn 55 mennesker innenfor avfalls, – og gjenvinningsbransjen. Formålet til BIR bedrift er å tilby de beste kildesorterings, – gjenvinningsløsningene til næringslivet. Bedriften er en entreprenør som utarbeider kreative og enkle løsninger. De er også svært effektive. BIR bedrift driver også med aksjer og utvikling og salg av miljørelaterte produkter. Bedriften eier også en del fast eiendom.   Steinar Nævdal, Gro Dyrhaug, Helen Botnevik og Ben Morten Olsen fungerer som styremedlemmer for BIR bedrift. De har lang erfaring innenfor organisasjonsarbeid og avfallshåndtering.

Gode forutsetninger for å vokse i markedet

Bedriften har hatt gode omsetninger og forutsetninger for å videreutvikle seg og vokse innen markedet. I 2014 hadde bedriften en omsetning på 129,4 millioner kroner. Norge trenger gode bedrifter som er eksperter på avfallshåndtering og utvikling av miljøvennlige produkter. Dette skaper bærekraft, arbeidsplasser, kreative løsninger og er et steg i riktig retning for sirkulærøkonomien. Det ligger mange verdier i det hverdagslige avfallet. BIR bedrift har i hovedsak fokus på å tilby næringslivet gode løsninger når det gjelder håndtering av avfall og gjenvinning.

BIR bedrift tilbyr tjenester innenfor tilpasset avfallsløsninger, avfallsrådgivning, transport, miljøregnskap og en skreddersydd tømmeplan. De tilbyr landsdekkende avtaler. Innenfor avfallsrådgivning tilbyr BIR sine ansatte en befaring på ditt område hvor de analyserer dine behov. De ansatte har god kompetanse og lang erfaring, og kan tilby ditt selskap skreddersydde, effektive og miljøvennlige løsninger. I tillegg til avfallshåndtering, miljøregnskap, transport og bevaring leier BIR bedrift ut maskiner og utstyr. De er nøye når det gjelder sikkerhet og HMS, og du kan trygt stole på rådgivningen du får. BIR bedrift tilbyr produkter fra Bossug, og det er ingen bedrifter i Norge som har jobbet lenger med Bossug produkter.

Avfallshåndtering og gjenvinning

BIR bedrift driver med avfallshåndtering og gjenvinning av papp, isopor, restavfall sortert til forbrenning, glass og metall, trevirke, hageavfall, papir, asbest, plast, farlig avfall, matavfall, metall, EE-avfall, smittefarlig avfall og makulering. Tilbudet er vidt og dekker mange områder. Der er det enkelt å få kildesortert alt avfallet riktig. Asbest er spesielt viktig å håndtere riktig. Det er ikke en miljøgift, men asbestfibre kan gi mennesker lungekreft. Så lenge bygning er stabil vil ikke fibrene løsne, men det er under rivning og ombygging at fibrene kan løsne. Det er særlig farlig for bygningsarbeidere.  Skal man håndtere asbest må man bruke verneutstyr.

Farlig avfall

Farlig avfall er det verste avfallet vi har, og det må ikke komme på avveie i naturen. Produktene inneholder mange miljøgifter. Farlig avfall må gjenvinnes på et godkjent deponi. Alle bedriftskunder som produserer mer enn 1 kg farlig avfall i året forplikter seg til å gjenvinne dette på en trygg og godkjent måte.

BIR bedrift har et tett samarbeid med Retura som er et annet avfallshåndteringsselskap i Norge. Retura består av 31 eierselskap hvor BIR bedrift er en av dem. Retura utvikler gode og lettvinte løsninger til næringslivet når det gjelder riktig sortering og håndtering av avfallet. Retura er en miljøbedrift.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© All Right Reserved