Er kildesortering effektivt?

Så kommer vi til det store spørsmålet, som er blitt mye omdiskutert, er kildesortering effektivt? Nei, ifølge en forsker. Ja, ifølge andre. Hvem skal man tro på? Skulle det vise seg at kildesortering ikke er effektivt, skal vi bare slutte med det da?

Ingen positiv virkning på miljøet?

Annegrete Bruvoll er forsker, og hun mener at kildesortering under kjøkkenbenken er ubetydelig for miljøet. Det gir ingen positiv miljøbetydning. Et eksempel hun trekker fram for å støtte påstanden sin er at vi må ha gjenvunnet plast i flere hundre år skal det ha gjort opp for oljebruken en flytur fra Oslo til San Fransisco krever samt turen hjem igjen. Det vil også ta tiår å spare inn en tur fram og tilbake med fly mellom Oslo og Bergen. Bruvoll var i mange år miljøforsker fos SSB for hun studerte økonomien i gjenvunnet avfall. Hennes konklusjon er at det er vanskelig å finne en klar positiv miljøeffekt ved å kildesortere papir, plast og glass.

Beskjeden effekt

I Oslo og andre kommuner blir plast og mat kildesortert for så å gjenvinnes, men effekten er ifølge forskere beskjeden. Buss som går på biodrivstoff i Oslo sparer Norge for 0,2 % i CO2-utslipp. Gjenvunnet plast fra norske husholdninger sparer Norge for 0,09 % i samled CO2-utslipp. Gjenvinning av plast sparer olje, men ifølge Bruvolls regnestykke sparer det bare 0,04 %.

Bruvoll mener at det er et paradoks at gjenvinning har blitt et virkemiddel, uten at det har blitt sett på mål og bedre alternativer. Paradokset ligger også gi at kildesortering har blitt viktigere enn å redusere på flyturer og oljenæringen. Den tidligere Klima, – og miljøministeren Trine Sundtoft i Høyre er ikke enig med forskeren. Hun sier at det er viktig at vi retter inn samfunnet slik at man får i gang den sirkulæreøkonomien. Der er gjenvinning helt sentralt. Sundtoft mener igjen at gjenvinning er mye mer enn en symbolhandling, og at kildesortering gir en positiv effekt på miljøet. Det er viktig at man utnytter potensialet i de ressursene man allerede har.

Naturen kunne vært fylt opp av søppel

Annegrete Bruvoll har mye klokhet når hun forteller at det er et paradoks at Norge ikke vil kutte ned på andre utslippskilder, men det er et helt annet tema. Hadde vi ikke kildesort avfallet vårt hadde situasjon vært mye verre. Naturen kunne vært fylt opp av søppel, avfallsstasjoner kunne vært fulle, lekkasje av miljøgifter og sterkt rådrift på naturen. Kildesortering og gjenvinning gir positive effekter på miljøet selv om det ikke blir store reduksjoner i Norges utslipp av karbondioksid. Det ligger et stort potensial i avfallet vårt, og det potensialet blir ikke utnyttet hvis vi bare slenger fra oss avfallet vårt. Avfallet vårt er sentralt i den nye sirkulæreøkonomien som er et nytt og viktig mål fra EU. Sirkulærøkonomien vil igjen lede den norske industri inn i en mer bærekraftig retning. Den norske industrien slipper ut mye CO2 samt andre farlige stoffer for oss og miljøet.

Kildesortering er enkelt og viktig, og for mange av oss er det et steg i riktig retning for en mer bevisst og miljøvennlig hverdag.  

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© All Right Reserved