Er vi for late til å kildesortere?

Kildesortering er i bunn og grunn veldig enkelt, og det trenger heller ikke å ta opp mye av tiden din. Mange av oss kildesorterer på ren automatikk, vi vet hvor det ulike avfallet skal, men allikevel er halvparten av Norges beboere for late til å kildesortere avfallet sitt. Det er dårlige nyheter for miljøet og naturen vår.

Undersøkelse gjort av LOOP

En ny undersøkelse gjort av LOOP viser at de fleste nordmenn synes at kildesortering er et viktig miljøbidrag, men allikevel kaster man søppel i restavfallet som skulle ha vært bedre sortert, – minst en gang i uken. Det blir tilslutt mye usortert avfall. Hele 78 % sier at de synes kildesortering og gjenvinning er viktig skal vi møte framtidens miljøutfordringer. 57 % forteller i en undersøkelse fra 2016 at de hadde blitt flinkere til å kildesortere, og 38 % mener at kildesortering er enkelt, noe som er en forutsetning for at folk gjennomfører kildesorteringen.

Det er mange som svarer og forteller at de synes kildesortering og gjenvinning er enkelt og et viktig bidrag for miljøet, men hvorfor er det da slik at halvparten av oss unnlater å kildesortere regelmessig? Er det rett og slett latskap? Det viser seg at sørlendinger kommer dårligst ut når det gjelder bevisst å kaste avfall feil, sammenlignet med resten av landet. Kan det være fordi tilbudet eventuelt er dårligere der, eller er det mer en tilfeldighet? Store familier er flinkere til å sortere enn mindre familier, og folk over 50 år kommer best ut, ifølge undersøkelser gjort av LOOP. De samme undersøkelsene viser at folk i 30-årene kommer dårligst ut, og at de oftere med vilje unnlater å sortere. Det kan være en tilfeldighet, eller så har det sammenheng med tid, stress, viten og tro.

Utnytte eksisterende potensiale

Kildesortering er viktig for å utnytte potensialet som eksisterer i materialet, og for å unngå rådrift på naturen. I dag kan vi finne mye informasjon om hvor vi skal kildesortere hva. Allikevel er de fleste nordmenn usikre på hvordan man skal sortere isopor, lyspærer, julepapir, drikkekartonger, plast, spraybokser, aluminiumsfolie, eggkartonger, malingsspann og bleier. Hvor du skal sortere hva finner du god informasjon på hos nettsiden sortere.no.

Årlig blir det gjennomført undersøkelser via telefonintervjuer for å kartlegge nordmenn sine vaner når det gjelder kildesortering, gjenvinning og resirkulering. Det blir lagt vekt på kjønn, alder og sted for å få en best mulig sammensetning.

Latskap

Mye tyder på at det er latskap som ødelegger for oss når det gjelder å få full skåring på kildesorteringsfronten. Hva er det som gjør at de fleste av oss mener at kildesortering er viktig, for å så senere unngå med viten å sortere avfallet vårt riktig? Har du et godt system på det tar ikke kildesortering mange sekunder ekstra, og miljøet tjener godt på de få sekundene. Et godt tips er at man skriver en liste, som man henger opp på kjøleskapet, hvor det står hva man skal sortere hvor. Da trenger man aldri å lure, eller kaste avfallet feil.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© All Right Reserved