Gjenvinning og kildesortering

I dag snakker vi mye om gjenvinning og kildesortering. Gjenvinning og kildesortering har blitt det største og enkleste bidraget man kan gjøre for miljøet vårt. Mange av oss kildesorterer på ren autopilot, men vet vi egentlig hva gjenvinning og kildesortering er? Hva blir det brukt til?

Daglig produksjon av avfall

Enhver familie produserer avfall daglig. Spraybokser, plast, matavfall, hermetikkbokser og glass. De fleste husholdninger har ordninger hjemme hvor man kan sortere glass, plast, matavfall og papir og hvor avfallet blir hentet og sortert av et firma. Er du usikker på hvor og hvordan du kan sortere avfall som ikke kan sorteres i huset, kan du sjekke nettsiden sortere.no. Denne nettsiden har mye informasjon om hvordan du sorterer ulikt avfall, hvor du finner avfallsstasjoner og andre nyttige tips. Spraybokser skal for eksempel sorteres som farlig avfall. Enkelte steder i Norge blir farlig avfall hentet hjemme hos brukeren, men andre steder må du dra til en miljøstasjon.

Hvorfor skal vi bruke tid på å gjenvinne avfall? Gjenvinning og kildesortering er begrep som blir brukt om det samme poenget – gi nytt liv til avfallet ditt. I Norge har avfallsmengden økt kraftig siden 1970-tallet, og ifølge nye tall øker avfallsmengden vår årlig. Årsaken er at vi lever i et bruk og kast samfunn. Dette er dårlig nytt av naturressursene våre. Når vi stadig henter råmateriale fra naturen vår tærer vi på økosystemene våre, og er vi ikke forsikte ødelegger vi dyrebar natur for å produsere mer søppel. Grunnen til at du skal kildesortere avfallet ditt er for å gi det nytt liv, slik at vi slipper å stadig måte hente ut nye ressurser. En brukt hermetikkboks kan for eksempel bli til en ny sykkel.

Det viktigste vi kan gjøre for naturen vår

Det viktigste vi gjør for naturen og miljøet vårt er å redusere avfallet. Ikke kjøp ting og kast det kort tid etter. Tenk over hva du kan gjøre med tingene du ikke vil ha. Er det ødelagt og må resirkuleres? Lever det til en miljøstasjon. Er du lei av klærne dine? Gi det videre, selg det eller lever det tilbake til butikken. Kjøp heller ikke gaver som folk ikke har noen nytte av. Gi heller bort gode opplevelser. Hvis vi alle bidrar med å redusere avfallet vårt samt gi eksiterende avfall nytt liv, har vi alle gjort en stor tjeneste for miljøet vårt.

Omdannes til energi

Hva blir avfallet brukt til? Årlig i Norge bruker vi 500.000 tonn papirer og trykksaker som aviser og magasiner. Ca 2/3 blir brukt til å produsere nytt papir, mens resten blir til energi. Det blir også årlig brukt 200.000 tonn med drikkekartonger. De fleste drikkekartongene blir resirkulert og brukt til å lage permer, skilleark og papir med. I Norge bruker vi 90.000 tonn med plast i året. Ca 25% av den innsamlede plasten blir omgjort til nye plastprodukter, resten blir energigjenvunnet.

Det blir årlig samlet inn store mengder med ulikt avfall. Mye av dette blir resirkulert og omgjort til noe nytt, men mye av avfallet vårt kommer på avveie og forsøpler. Husk å skap gode rutiner for kildesortering i hjemmet ditt.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© All Right Reserved