Remiks

Remiks er en bedrift som har som visjon å bli best på håndtering av avfall i Nord. Deres bedrift er tuftet på verdiene om miljøbevissthet, nyskapning, pålitelighet og tilgjengelighet. Remiks tilbyr tjenester innenfor avfallssortering for både private husholdninger og for næringslivet. Oppgavene de utfører er miljøvennlige, samfunnsnyttige og effektive. Primært leverer de tjenester i Tromsø kommune og Karlsøy kommune. Bedriften blir også sett på som et kunnskaps- og innovasjonssenter for håndtering av avfall, og de er en regional pådriver innenfor temaer knyttet til miljø og håndtering av ulike typer avfall.

Remiks Miljøskole AS

Remiks er også en del av Remiks Miljøskole AS som er et aksjeselskap som i sin helhet blir styrt av Tromsø kommune og Karlsøy kommune. Konsernet ligger helt nord i Tromsøya, og de eier igjen tre datterselskaper kalt Remiks Husholdning AS som samler inn avfall fra husholdninger, Remiks Næring AS som samler inn avfall fra næringslivet og Remiks Produksjon AS som mottar og behandler avfall. Særoppgaven for Remiks er å utføre de lovpålagte tjenester overfor husstandene i kommunene, og samtidig kunne by på kommersielle løsninger til befolkningen og næringslivet. Årlig behandler Remiks over 40 000 tonn med avfall. Bedriften tjener 70 000 innbyggere, og det er 85 ansatte som har ansvaret for det hele.

Når avfallet er mottatt og behandlet blir det sendt videre til en såkalt sluttbehandling. Med sluttbehandling er det snakk om materialgjenvinning, energigjenvinning og deponering. Alt avfallet som Remiks henter inn blir sendt til gjenvinning. Ingenting går til spille. Avfallet blir enten til nytt materiale eller til energi. Plast blir til nye plastprodukter, papir blir nytt papir og kartong blir omgjort til ny kartong. Remiks er særlig opptatt av riktig håndtering av farlig avfall. Hvis det kommer på avveie for det alvorlige konsekvenser for havet og naturen.

Skreddersydde løsninger

Remiks tilbyr kunnskap og skreddersydde løsninger av avfallshåndtering for næringslivet og for husholdninger. De tilbyr utleie av utstyr, utleiecontainere, tjenester innen samarbeid, kunnskap og kompetanse. Remiks kan også hjelpe din bedrift med å få sertifikatet miljøfyrtårn. Det er seks gode grunner til at din bedrift burde bli et miljøfyrtårn:

  • Gå foran – vis verden at fremtidens løsninger er bærekraftige
  • Ta samfunnsansvar, ved å miljøfyrtårnsertifisere din virksomhet, bidrar du til bedre miljø og lavere klimagassutslipp.
  • Sett miljømål og skap resultater
  • Driv smart virksomhetsstyring, når du miljøfyrtårnsertifiserer din virksomhet gjennomgås alle rutiner for å oppnå en mer miljøvennlig drift. Du vil spare penger på energi og avfall og transport.
  • Sikre godkjent miljødokumentasjon til bruk i anbudsprosesser
  • Reduser virksomhetens sykefravær

 

Remiksskolen

Remiks driver også noe som heter Remiksskolen. De tilbyr kurs for bedrifter og har egne opplegg for barnehager og videregående skoler. Hensikten er at man skal holde tritt med den nye forskningen som stadig kommer med nye kunnskaper om avfallshåndtering, miljø og klima. Kompetanseutvikling både internt og eksternt er viktig for Remiks. Kunnskap bidrar til bedre håndtering av avfall, noe som også gir gevinster for miljøet. Remiks tilbyr gode avtaler og priser for alle sine kunder. Du får flere fordeler ved å bli kunde oss Remiks bedriften. 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© All Right Reserved