Renor

Renor er en bedrift som samler inn og fordeler farlig avfall slik at det kan få et nytt liv som alternativt brennstoff i produksjon av sement. Deres konsept om behandling av farlig avfall er av myndighetene blitt kvalifisert som gjenvinning. Renors mottaks- og behandlingsanlegg i Aurskog og Brevik samt emballasje rekondisjonerings avdeling på Bjørkelangen utfyller hverandre. Anleggene dekker hele kjeden fra avfallsprodusent til sluttbehandling med full utnyttelse av energi. Bedriften har 70 ansatte fordelt på de tre avdelingene. Renor er en del av HeidelbergCement Group, som er verdens største produsent av tilslag, og en betydelig aktør innen sement og ferdigbetong.

Avfallsbasert brensel

Bare i år har Renor levert 70 000 tonn avfallsbasert brensel, som er blitt produsert på en miljøvennlig og sikker måte. Deres konsept for gjenvinning minsker avfallsproblematikken i Norge, sender mindre avfall til deponi, fjerner miljøgifter fra kretsløpet og bidrar til å delvis erstatte fossilt brennstoff. Deres anlegg er under stadig forbedring. Renor senker kvotepliktig utslipp av CO2 i produksjonen av sement. De bidrar til mer energieffektive løsninger innen produksjonen. Renor ønsker å være en pådriver slik at betongproduksjonen er nøytral innen 2030. Denne bedriften gjør en stor og positiv innsats på miljøfronten, samtidig som dem sikrer norske industriarbeidsplasser.

Historien om Renor er en historie om hvordan to små bedrifter ble slått sammen for 26 år siden. Deres visjon var å bekjempe det farlige avfallet i Norge. Fram til år 2003 drev de i hovedsak med innsamling og sortering av avfall, men etter år 2003 rettet bedriften seg mot å produsere alternativ brennstoff basert på farlig avfall. I 1981 ble avdelingen i Aurskog etablert. Norcem kjøpte opp Renor Aurskog i år 1997. To år etterpå i 1999 selskapet HeidelbergCement kjøper Scancem, som Norcem og Renor er en del av. Samme året sto anlegget i Brevik ferdig.

Ulike tjenester

Renor tilbyr ulike tjenester. Det ene er mottak av farlig avfall. Det andre er emballasjehåndtering. Renor tilbyr også kjemibistand, analysetjenester og flere ulike kurs. I kjemibistand tilbyr Renor en totalpakke som består av kartlegging, opprydding, prøvetaking, analysering, klassifisering, deklarering og merking av farlig avfall. Renor har et eget avansert laboratorium som gjennomfører alle typer analyser som er nødvendige for å kontrollere og kvalitetssikre det innkomne og det ferdig forbehandlede avfallet. Eksempler på dette er brennverdi, innhold av tungmetaller og halogeninnhold. Renor holder kurs om hvordan man skal håndtere farlig avfall. Kunnskap er nemlig svært viktig for å unngå skader. Kursene de tilbyr har et høyt faglig innhold, og det er både teoretisk og praksis.

Forebygge forurensing

Renor er opptatt av å forebygge forurensing og jobber kontinuerlig med å bli stadig bedre på miljøfronten. Bedriften er sertifisert og det betyr at de har oppnådd kravet om sikkerhet, helse, kvalitet og miljø på deres virksomhetsområde. Bedriften har sett satt seg høye mål om bærekraft. Deres ansatte har lang og kunnskapsrik erfaring i bransjen, og det er derfor Renor kontinuerlig skårer høyt på miljøfronten. De er også engasjerte i å utdanne andre, slik at Norge alltid har gode fagfolk innenfor dette viktige fagområdet. Ulik miljøkompetanse vil bli ettertraktet i framtiden.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© All Right Reserved