Author: adminy

Renor

Renor er en bedrift som samler inn og fordeler farlig avfall slik at det kan få et nytt liv som alternativt brennstoff i produksjon av sement. Deres konsept om behandling av farlig avfall er av myndighetene blitt kvalifisert som gjenvinning. Renors mottaks- og behandlingsanlegg i Aurskog og Brevik samt emballasje rekondisjonerings avdeling på Bjørkelangen utfyller…

Remiks

Remiks er en bedrift som har som visjon å bli best på håndtering av avfall i Nord. Deres bedrift er tuftet på verdiene om miljøbevissthet, nyskapning, pålitelighet og tilgjengelighet. Remiks tilbyr tjenester innenfor avfallssortering for både private husholdninger og for næringslivet. Oppgavene de utfører er miljøvennlige, samfunnsnyttige og effektive. Primært leverer de tjenester i Tromsø…

BIR Bedrift AS

BIR bedrift er et heleid datterselskap som ble etablert i 1998. Bedriften er eid av BIR bedrift as. Datterselskapet har gitt jobb til mer enn 55 mennesker innenfor avfalls, – og gjenvinningsbransjen. Formålet til BIR bedrift er å tilby de beste kildesorterings, – gjenvinningsløsningene til næringslivet. Bedriften er en entreprenør som utarbeider kreative og enkle…

Siden for deg som er interessert i avfallsbransjen, kildesortering og gjenvinning.

Velkommen hit til nrfo.no, siden for deg som er interessert i avfallsbransjen, kildesortering og gjenvinning. Vi ønsker å ha en nettside som gir mye og god informasjon om nettopp disse temaene. I våre dager, der jordens ressurser for året brukes opp lenge før året er over, er det viktig å ha kunnskap om kildesortering og…

© All Right Reserved